Tìm kiếm
Lịch hoạt động tháng 9
Tài liệu tập huấn CGD1
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Văn phòng
Văn phòng
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 11
   Tổng số truy cập : 744432
   Tổng số Hits : 316957
KE HOACH NAM HOC 2012-2013 9/17/2012 2:24:47 PM

PHÒNG GD&ĐT QUỲNH PHỤ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÀI                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     Số: 03/KH-TH                                                                     An Bài, ngày 13 tháng 9 năm 2012
                         
                                          KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
                                                      NĂM HỌC 2012 – 2013 
 - Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 cấp Tiểu học số 457/HD-SGDĐT của Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình.
- Căn cứ chỉ thị số 06/CT – UBND ngày 14/8/2012 của UBND huyện Quỳnh Phụ và KH số 308 / KH – GD&ĐT của phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013.
 - Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 cấp Tiểu học số 312/ KH- GDTH ngày 18 tháng 8 năm 2012 của phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Quỳnh Phụ; căn cứ vào tình hình đặc điểm của nhà trường và khả năng của đội ngũ, trường Tiểu học An Bài xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH .
      Năm học 2012-2013 tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Năm học tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cuộc vận động " mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
I. Quy mô trường, lớp, học sinh, giáo viên
- Trường có 1 điểm trường; 21 lớp; 639 học sinh. - Cơ sở vật chất: 23 phòng học, 14 phòng kiên cố, tỷ lệ 60,8% ( Huyện 76,1%). - Đội ngũ: 41 CBGV, trình độ trên chuẩn 39/41 chiếm 95,1%; Đại học 46,3%
II. Thuận lợi
- Tập thể đoàn kết và tự trọng, có ý chí phấn đấu, quyết tâm và sáng tạo. Chất lượng toàn diện, ổn định và nền nếp. Phong trào nhà trường mạnh, được sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân.
III. Khó khăn: 
   - Trường đang trong thời gian thi công xây dựng nên ảnh hưởng tới hoạt động nhà trường trong năm học. Phòng học còn thiếu và chất lượng yếu. - Trường nhiều học sinh đặc biệt về hành vi và trí tuệ ( 8). B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
   I. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đẩy mạnh phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tạo chuyển biến tích cực trong nhà trường:
    - Thực hiện nội dung giáo dục " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các môn học và các hoạt động giáo dục của nhà trường. Trong năm học mỗi cán bộ công nhân viên đăng ký và thực hiện tốt " một việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ" tập trung vào nội dung đạo đức nhà giáo và công tác tự học, tự bồi dưỡng. Giữ vững mối đoàn kết nội bộ: Giải pháp trọng tâm là tư tưởng thông suốt. 
   - Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỷ lệ học sinh lưu ban nhưng không để học sinh ngồi nhầm lớp. Duy trì hình thức tổ chức kiểm tra đảm bảo chất lượng trung thực không vị thành tích. Phát hiện và bồi dưỡng có chất lượng học sinh giỏi nhưng không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường nhằm giảm áp lực thi cử đối với học sinh. 
   - Tăng cường kỷ cương nền nếp học đường. Tổ chức tốt kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt nam, khẳng định vai trò người thầy và nâng cao trách nhiệm xã hội của người thầy. 
   - Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, lớp học thân thiện. Xây dựng các mối quan hệ văn hoá thân thiện tập trung vào các nội dung sau: Quan hệ xã hội, quan hệ tình cảm đúng mực lành mạnh; Quan hệ đồng nghiệp thẳng thắn, sẻ chia, bao dung, vị tha... Thầy trò gần gũi, chăm sóc, không vi phạm nhân cách, thân thể HS. Nghĩ tích cực- nghĩ theo hướng tốt cho đồng nghiệp; nói năng, ứng xử điềm tĩnh và xây dựng. BGH gương mẫu, vì phong trào và vì đồng nghiệp. 
   - Đưa nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường - Truyền thống lịch sử Đảng bộ An Bài. Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh nội dung tập trung giáo dục kỹ năng sống, tạo điều kiện cho nhiều học sinh được tham gia. Hướng dẫn để học sinh chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 
   - Tổ chức lễ khai giảng trang trọng, gọn nhẹ, vui tươi tạo không khí phấn khởi cho HS bước vào năm học mới. 
   - Tổ chức lễ ra trường cho HS lớp 5, tạo ấn tượng sâu sắc cho HS khi hoàn thành chương trình TH. II. Công tác số lượng- phổ cập 
   a. Chỉ tiêu: 
   - Giữ vững SL 639 em/21 lớp. Huy động100% trẻ 6 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1. Đạt tiêu chuẩn PCGDTH mức 2 , tỷ lệ trẻ 11 tuổi HTCTTH đạt 97%. 
   - Từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn về CSVC đáp ứng yêu cầu PCGDTH đúng độ tuổi mức độ II
   b. Biện pháp 
   - Thực hiện tốt quy trình làm Phổ cập. Hồ sơ đủ, khoa học số liệu chính xác và nhất quán. Điều tra nắm bắt đầy đủ số học sinh trên địa bàn, vào sổ điều tra chính xác ngay từ khi trẻ mới sinh. 
   - Phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương quan tâm chăm sóc và có phương pháp giáo dục phù hợp đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt giúp các em hoà nhập. Có hồ sơ theo dõi riêng, cập nhật kịp thời sự thay đổi của học sinh. Thông tin thường xuyên với cha mẹ học sinh về tình hình học tập, phối hợp giúp các em có nề nếp, học chăm chỉ ngay từ lớp 1.
    - Có cơ chế khen thưởng những học sinh khuyết tật có tiến bộ và giáo viên có thành tích giáo dục trẻ khuyết tật. 
   - Áp dụng phần mềm quản lý số liệu về PCGD.
III. Chất lượng giáo dục 
   1. Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học
   - Thực hiện nghiêm chương trình giáo dục theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT; Công văn 7975/BGDĐT-GDTH ngày10/9/2009 về dạy môn Thủ công, Kỹ thuật; Tài liệu Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung DH và đánh giá xếp loại các môn học ở TH. 
   - Dạy Tin học cho HS lớp 3,4,5; hướng dẫn giải toán qua mạng từ lớp 1, giải T.Anh qua mạng từ lớp 3. - Các nội dung: bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS...dạy tích hợp vào tất cả các môn học cần đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực với học sinh và giáo viên. Đổi mới kiểm tra đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Âm Nhạc, Mỹ thuật... 
   2. Giáo dục đạo đức
   a. Chỉ tiêu 
   - Đánh giá hạnh kiểm: 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm “thực hiện đầy đủ” (không tính trẻ khuyết tật). Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ là 98%. 
   b. Biện pháp
    
- Giảng dạy có chất lượng giờ Đạo đức, không cắt xén thời lượng của tiết học; Thực hiện giáo dục đạo đức lồng ghép trong các môn học và các hoạt động trong trường. Xây dựng và tổ chức cho HS học tập và thực hiện tốt nội quy của trường lớp, quy định của Đội. Có biện pháp theo dõi và giáo dục HS cá biệt về đạo đức. 
   - Xây dựng các tập thể lớp 5A1, 4A1, 3A1, 3A2, 2A1 điển hình cả về chất lượng học tập, nền nếp lớp học và sự chăm ngoan của học sinh- Có kiểm tra đánh giá thường xuyên. 
   - Liên đội, tập thể lớp thực hiện tốt PP nêu gương người tốt việc tốt. 
   - Liên hệ, thông báo kịp thời tình hình đạo đức HS tới PH, với phương châm: phối hợp, nhẹ nhàng, kiên quyết; giải quyết kịp thời và dứt điểm những biểu hiện vi phạm Đạo đức của HS. 
   - Phối hợp cùng gia đình thực hiện thường xuyên việc đánh giá hạnh kiểm HS hàng tháng thông qua Phiếu đánh giá hạnh kiểm (trường kiểm tra phiếu 2 lần/kỳ). 
   - Giáo viên thực hiện rèn tốt nền nếp, ý thức của học sinh ở tất cả các giờ lên lớp. 
   - Không thờ ơ thiếu trách nhiệm trước lỗi của trò. Thực hiện hiệu quả việc GD đạo đức HS bằng chính tấm gương đạo đức, lương tâm trách nhiệm của người thầy. 
   3. Giữ vững chất lượng dạy và học các bộ môn; Đẩy mạnh đổi mới PPDH 
   a. Chỉ tiêu 
   - Xếp loại GD khá, giỏi: 80%                        HS Tiên tiến: 80%. 
   - VSCĐ chữ loại A 98%                              Đọc nói khá giỏi 90% ( vượt BQH). 
   - Thi cuối năm: 97,5% (vượt BQH)              T.Anh 83% (Vượt BQH). 
   - Tỷ lệ lên lớp: 99,2%                                   HTCTTH: 100% 
   b. Giải pháp 
   - CBGV thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, tích cực tự học, nắm chắc chương trình toàn cấp, yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng của khối lớp dạy; đọc và nghiên cứu kỹ trước hết là SGK, SGV, các loại vở Bài tập. 
   - Tận dụng triệt để thời lượng của tiết học để giảng dạy hiệu quả. Sử dụng triệt để đồ dùng và trang thiết bị hiện có đảm bảo giáo viên và học sinh đạt đến mức thành thạo, linh hoạt khi sử dụng đồ dùng. Thực hiện việc chấm chữa bài đảm bảo các tiêu chuẩn: Chấm thường xuyên- điểm chính xác- chữa lỗi tỷ mỷ- lời phê đẹp, yêu cầu học sinh sửa sai ngay khi trả bài. 
   - Luôn quan tâm rèn các kỳ năng cho học sinh đạt tới yêu cầu: Nghe thấu, đọc hay, nói thành câu, viết đẹp, tính toán nhanh. 
   - Xây dựng kế hoạch bài dạy trước 1 tuần theo hướng đúng- đủ- rõ- gọn- tiện, phù hợp đối tượng học sinh. Trong kế hoạch bài dạy cần thể hiện rõ các nội dung dạy tích hợp: Kỹ năng sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ...ở môn nào, thời điểm nào. Ban giám hiệu kiểm tra nội dung bài soạn, kiên quyết đình chỉ tiết dạy với giáo viên không có bài soạn. 
   - Chỉ đạo chuyên môn dành nhiều thời gian: Nghiên cứu kiến thức, chương trình; Dự giờ thăm lớp; Bồi dưỡng GV; đổi mới hình thức ra đề Kiểm tra; Nắm bắt chất lượng từng khối lớp để tác động kịp thời. 
   - Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong việc: Tổ chức chuyên đề; bồi dưỡng về kiến thức; Trao đổi kinh nghiệm rèn các kỹ năng cho học sinh, phương pháp tổ chức hoạt động học sinh trong tiết học; Bồi dưỡng giúp đỡ GV mới vào nghề, GV mới chuyển khối ... 
   - Lựa chọn, linh hoạt sử dụng " bản đồ tư duy" trong giảng dạy; Chọn 4A1, 4A3, 5A4, 5A1, triển khai thí điểm phương pháp " bàn tay nặn bột" cho toàn tỉnh T.Bình, mỗi giáo viên dạy thí điểm 1-2 chủ đề tự chọn ở môn TNXH hoặc môn tự chọn. Các đ/c GV khác chủ động ở mức độ phù hợp. 
   - Tích cực ứng dụng thông tin nhưng tránh lạm dụng làm hạn chế tính tích cực của học sinh và sự chủ động linh hoạt tự nhiên của người thầy. Tham gia dự thi 2 tiết bài giảng điện tử E-learning với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ GD-ĐT phát động. 
   - Đề khảo sát, kiểm tra chuẩn kiến thức, phù hợp đối tượng, đảm bảo tính phân loại học sinh để có được phản ánh đúng chất lượng. Khảo sát chất lượng đọc, nói 2 lần/kỳ, viết chữ đẹp 1 lần/tháng. Tổ chức mang tính thúc đẩy việc bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên khi kết thúc năm học.    
   - Thông báo kết quả học tập của HS kịp thời tới PH để có sự phối hợp GD.
4. Tích cực bồi dưỡng HSG, tăng chất lượng giải và kết quả đồng đội ở tất cả các đội tuyển sinh giỏi, học sinh năng khiếu; có HSG cấp Q.Gia
   a. Chỉ tiêu: Có HS giỏi Q.gia; HSG văn hoá- Nhất huyện; HSG năng khiếu- Nhất huyện:
- Thi hát tiếng Anh; dân ca.. Nhất huyện; Hội khoẻ Phù Đổng huyện HS năng khiếu thể thao- Thứ 3 huyện, các môn đều có hs thi huyện và đoạt giải. Có HS cấp Tỉnh.
- Kiểm định HSG HS cả 3 khối 3,4,5 đều Nhất huyện. Thi chữ viết đẹp- Nhất huyện, 10 HS cấp Tỉnh. Có giải nhất Tỉnh. 100% hs dự thi được công nhận.
- Thi giải toán, T.Anh qua mạng 50% hs toàn trường tham gia Từ đầu năm học Nhất huyện. có HSG tỉnh, T.Anh, Toán L5 có hsg Q.Gia.
- Thi Vẽ tranh: Thiết kế bản đồ tư duy và theo chủ đề. - Olympic T.Anh lớp 3, 4,5. -Vẽ tranh L3,4,5: MT xếp thứ năm; T.Anh Nhất huyện. Thi TTT Lớp 5 Thứ Tư huyện; 2 HC cấp Tỉnh .
- Tin học trẻ Theo kế hoạch SGD-ĐT Có giải thi tin học trẻ toàn Quốc 
   b. Biện pháp: 
   - CBGV toàn trường xác định rõ đây là mục tiêu quan trọng, cần phải nỗ lực cho nhiệm vụ mũi nhọn này. 100% GV tham gia bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu phù hợp với khả năng và yêu cầu công việc. 
   - BGH nắm chắc tình hình từng đội tuyển qua khảo sát hàng tháng, tập trung chỉ đạo các đội tuyển có cơ hội giao lưu cấp Quốc gia: T.Anh, Toán lớp 5. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên mới được giao nhiệm vụ bồi HSG. Tổ chức và đăng ký thực hiện chuyên đề bồi dưỡng HSG cấp trường và cấp cụm.    
   - Giáo viên đề ra kế hoạch, giải pháp phù hợp với đội tuyển được phụ trách, quan tâm động viên để duy trì số lượng HS tham gia lớp TTT tại cụm trường. Khối 1;2 thực hiện bồi dưỡng HSG, HS giải toán qua mạng, HS năng khiếu chữ viết... ngay từ đầu năm học. 
   - Tăng thời lượng bồi giỏi vào buổi học thứ hai và bồi dưỡng trong các tiết học tránh nhồi nhét, chồng chéo, cắt bớt môn học khác gây tình trạng quá tải mệt mỏi cho học sinh. 
   - Có cơ chế động viên khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi phù hợp; tranh thủ sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh, của hội khuyến học địa phương, sự quan tâm của các dòng họ để động viên thầy dạy tốt, trò học giỏi.
5. Giáo dục lao động, thể chất, y tế học đường – vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống các tai tệ nạn xã hội. 
   a. Chỉ tiêu: 
   - 100% học sinh được giáo dục lao động kỹ thuật; học đủ, đúng chương trình môn Thể dục chính khoá. 
   - 100% học sinh mặc đồng phục vào các ngày : Thứ 2,4,6 trong tuần. 
   - 100% học sinh tham gia 2 loại hình bảo hiểm: BHYT và BH thân thể. - Học sinh được an toàn ở trường, đặc biệt khi công trình đang xây dựng; biết lao động tự phục vụ, lao động giúp đỡ gia đình, lao động làm đẹp trường lớp, thôn xóm. 
   - Cảnh quan trường lớp xanh, sạch. 
   b. Biện pháp: 
   - Dạy chất lượng chương trình thể dục nội khoá. Quản lý tốt học sinh trong giờ nội khoá, an toàn trong luyện tập. Sử dụng 100% đồ dùng môn T.Dục hiện có. 
   - Tổ chức luyện tập thường xuyên tạo nên phong trào thể thao rộng khắp trong nhà trường, tập trung vào các đội tuyển thi cấp huyện: bóng đá, bóng bàn, cờ vua, cầu lông, điền kinh, Erobic. Không hình thức trong việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh theo quy định. Bổ sung thiết bị dạy học, dụng cụ tập luyện thể thao có chất lượng. 
   - Thực hiện nghiêm quy định: nhà trường không bạo lực, không tụ điểm rác, không khói thuốc, không nói tục, không sử dụng điện thoại giờ lên lớp, GV thể dục mặc trang phục thể thao khi lên lớp. 
   - Vệ sinh trường lớp sạch thường xuyên, duy trì việc tổng vệ sinh vào ngày 24 hàng tháng. Trang trí trường lớp thoáng, hấp dẫn học sinh, có tính giáo dục, thanh lý kịp thời những dụng cụ không cần thiết.    
   - Trong tiết học, quan tâm rèn các tư thế ngồi, viết, đứng, nói; ngoài giờ học quan tâm tới an toàn học sinh khi vui chơi. Kiểm danh học sinh đầu tiết học, xử lý kịp thời những biểu hiện về tình trạng sức khoẻ và tâm lý khác thường. 
   - Đẩy mạnh công tác chữ thập đỏ, công tác y tế trường học trong giáo dục phòng bệnh, ăn ở vệ sinh, giáo dục kiến thức sức khoẻ cho học sinh. 
   - Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, nâng cao hiệu quả Y tế học đường, Chữ thập đỏ. 
   - Tranh thủ sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh và các đoàn thể chăm lo trường lớp ngày một khang trang. 
   - An toàn trường học, vệ sinh trường lớp, vệ sinh ăn uống là một trong những tiêu chí đánh giá lớp học thân thiện.
6. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp- Hoạt động Liên Đội 
   a. Chỉ tiêu: 
   - Dẫn đầu về công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi khối Tiểu học toàn huyện, toàn Tỉnh. Được nhận Cờ của Tỉnh Đoàn. Duy trì thành tích của một đơn vị điển hình trong huyện về phong trào thể dục ca múa hát tập thể và tổ chức các mô hình hoạt động. 
   b. Biện pháp:
    - Thực hiện nghiêm chương trình công tác Đội, hoạt động theo chủ đề năm học. Hiệu trưởng trực tiếp duyệt kế hoạch về công tác Đội cả năm do Tổng phụ trách Đội xây dựng. 
   - Không lược bớt các tiết sinh hoạt TT trong chương trình, hình thức tổ chức huy động đông đảo học sinh cùng được thực hiện. Liên đội mỗi tháng tổ chức 1 sân chơi, tập trung rèn kỹ năng sống: ATGT, Môi trường, An toàn trường học, tình bè bạn... 
   - Sử dụng hiệu quả thời lượng các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp tập trung vào nội dung giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịc sử Đảng bộ thị trấn An Bài. 
   - Tiếp tục đổi mới nội dung tiết chào cờ đầu tuần sao cho đó là tiết mong chờ của học sinh được khoe về thành tích của bản thân mình, của lớp mình, được học tập những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập, lao động, trong tự rèn... 
   - Cùng hội CTĐ tổ chức hiệu quả phong trào " Tiết kiệm nuôi lợn nhân đạo", sử dụng có ý nghĩa nguồn kinh phí trong công tác từ thiện: Mua tăm giúp người mù, ủng hộ các bạn vùng bão lũ… 
   - Phát huy cao vai trò của GVCN và Chi Đoàn thanh niên trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Đội. GVCN đặc biệt là GV khối 4; 5 sâu sát với hoạt động của Chi đội mình phụ trách để hoạt động của khối 4;5 thực sự là nòng cốt trong mọi phong trào của Liên Đội. 
   IV. Xây dựng các hệ điều kiện giáo dục 
   1.Bồi dưỡng, sử dụng, xây dựng đội ngũ vững mạnh 
   a. Chỉ tiêu

   - Xây dựng một đội ngũ đoàn kết vì phong trào nhà trường; Không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm nhân cách HS, vi phạm chính sách pháp luật. 
   - 100% Cán bộ quản lý tham gia đánh giá xếp loại và đạt chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn PHT. 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp. 
   - 65%- 70% GVG, CSTĐ cấp CS; 14 GVG cấp Tỉnh; 2 CSTĐ cấp Tỉnh; Hội giảng các cấp xếp thứ nhất huyện. Có 4-5 GV đại diện cho cụm tham gia hội giảng cấp huyện ( Cụm: 7-9 GV), có GV đại diện cho huyện tham gia hội giảng cấp Tỉnh. 
   b. Biện pháp
   - Các tổ chức, đoàn thể, cùng nhà trường làm tốt công tác tư tưởng Chính trị, nhà trường cùng với Công đoàn chăm lo đời sống và điều kiện làm việc cho CBGV. Có kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt, cử đi học, bồi dưỡng kết nạp Đảng, giao việc thử thách, giám sát công việc, theo dõi giúp đỡ... - Quan tâm tổ chức bầu không khí tập thể, đời sống văn hoá tinh thần, sức khoẻ nhà giáo, làm cho đội ngũ phấn khởi tự hào về ngôi trường của mình. 
   - Hướng dẫn, học tập lại các văn bản: luật giáo dục, luật bảo vệ và chăm sóc và giáo dục trẻ em, điều lệ trường Tiểu học... Phô tô tới tận tay CBGV các văn bản liên quan để CBGV nghiên cứu, đối chiếu và thực hiện đúng. Công khai đầy đủ tình hình nhà trường tới cán bộ giáo viên. 
   - BGH, tổ khối trưởng, Đảng viên thực sự gương mẫu đi đầu trong hoạt động. 
   - Thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng đội ngũ tại chỗ, phát huy tác dụng của các hình thức bồi dưỡng: sinh hoạt chuyên môn, Viết SKKN, viết bài tuyên truyền đăng báo, tạp chí, trang Web của trường (1 bài/1giáo viên). Bồi dưỡng giáo viên trẻ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ để giảng dạy tất cả các khối lớp, tất cả các đối tượng học sinh và có tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ. 
   - CBGV thực hiện tốt việc đọc sách báo cập nhật thông tin, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Chú trọng bồi dưỡng về công tác chủ nhiệm, phương pháp ứng xử với học sinh, phụ huynh...đáp ứng tầm yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường. Mỗi CBGV tự rèn luyện văn hoá giao tiếp, văn hoá ứng xử, có lòng bao dung độ lượng vị tha với đồng nghiệp, hài hoà giữa lợi ích cá nhân và tập thể. 
   - Bố trí GV lao động đủ định mức theo thông tư 28. Nhân viên sử dụng hiệu quả 8 tiếng lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng. 
   - Tăng cường công tác thanh kiểm tra nội bộ trường học, động viên khen thưởng kịp thời. Chi Bộ đảng và tập thể kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực mang tính cá nhân làm giảm uy tín đồng nghiệp và nhà trường. 
   2. Xây dựng cơ sở vật chất- trường chuẩn Quốc gia; công tác sách thiết bị 
   * Kiểm tra CSVC, tham mưu với địa phương và các ban ngành đoàn thể giúp trường hoàn thiện về cơ sở vật chất giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ II sau khi nguyên đơn I hoàn thành. Tham mưu với hội cha mẹ học sinh tôn tạo cảnh quan, đường cổng trường đảm bảo an toàn cho học sinh vui chơi. 
   - Phấn đấu phòng máy có 25 máy trở lên, mua sắm đi đôi với sử dụng và bảo dưỡng. Tổ chức sử dụng khai thác phòng ngoại ngữ, tránh lãng phí. Trường đã có trang Website, khuyến khích CBGV khai thác thông tin, đóng góp vào kho tài nguyên thư viện, chia sẻ thông tin phục vụ giáo dục, giảng dạy và quản lý. 
   - Phấn đấu bàn ghế 2 chỗ ngồi đạt 100%, 100% lớp học trang trí đẹp, có thư viện lớp học. PHT phụ trách CSVC thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các phòng học, phát hiện không an toàn phải có giải pháp xử lý kịp thời. 
   - Thực hiện tốt việc bảo quản đồ dùng hiện có. Nhà trường thực hiện việc bàn giao, giao quyền sử dụng, bảo quản và trách nhiệm sửa chữa đền bù CSVC từ đầu năm học tới từng cán bộ giáo viên và học sinh. 
   - Thực hiện quy hoạch trồng cây, trồng nhiều tầng cây, loại cây, gắn nội dung trồng cây với tạo môi trường và bài học của học sinh. 
   * Xây dựng thư viện đạt chuẩn: Đảm bảo đủ sách giáo khoa nghiệp vụ. Tăng 1000 đầu sách tham khảo có chất lượng, bổ sung báo, tạp chí phục vụ bạn đọc. Sử dụng hiệu quả tủ sách dùng chung, tủ sách thư viện lớp học. 
   - Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung thư viện GAĐT, kho thiết bị điện tử phục vụ cho việc dạy và học nhiều năm. Sử dụng GAĐT sẵn có vào giảng dạy ngay từ tháng đầu của năm học. Tiếp tục hoàn thiện và sử dụng phần mềm trong công tác Thư viện- thiết bị. 
   - Thực hiện có chất lượng việc tổ chức cho học sinh đọc sách giờ truy bài và giờ ra chơi. Mỗi tháng 1lần giới thiệu sách cho học sinh hoặc giáo viên. Tăng cường hướng phục vụ bạn đọc tại chỗ. 
   - Cán bộ TV-TB thực hiện hiệu quả nội dung: Quản lý, tác nghiệp, đầu tư, chất lượng công việc, tình hình đọc sách trong đơn vị, hồ sơ sổ sách và thực hiện việc cho mượn, thu hồi đúng nguyên tắc. Sắp xếp, cho mượn, thu hồi và bảo quản là một nội dung đánh giá thi đua của cán bộ TV-TB. 
   * Tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm về quy hoạch trường lớp, xây dựng trường chuẩn. 
   V. Công tác quản lý chỉ đạo 
   - Ban lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, phân công phân cấp rõ ràng, làm việc có kế hoạch, giao nhiệm vụ đúng người và dự báo tốt. Hiệu trưởng tuân thủ nghị quyết của Hội đồng trường, xây dựng kế hoạch và tham mưu phát triển nhà trường mang tính lâu dài. Từng bộ phận, tổ khối, cá nhân, đoàn thể xây dựng kế hoạch từ đầu năm học, duy trì nề nếp làm việc và điều hành theo kế hoạch. Mọi CBGV đều tham gia công tác quản lý chịu trách nhiệm về công việc được giao. Trong năm tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới hoạt động công tác thư viện, thiết bị. 
   - Thực hiện chế độ công khai theo QĐ 09/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, tạo niềm tin cho giáo viên và nhân dân về quản lý nhà trường, chất lượng nhà trường. Thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phấn đấu đạt chất lượng cấp độ 2. Thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý nhà trường. 
   - Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học ở 100% nội dung hoạt động nhà trường, kiểm tra toàn diện ít nhất 50% cán bộ giáo, dự giờ 100% giáo viên, tăng cường kiểm tra đột xuất, làm tốt chức năng tư vấn và thúc đẩy. Một tổ khối, một cá nhân có thể được kiểm tra nhiều lần trong năm. 
   - Công tác tài chính: Phấn đấu được khen thưởng về công tác tài chính. Thực hiện công tác tài chính năm học theo hướng dẫn tại công văn 441/HD-SGD của sở GD_ĐT, của UBND huyện và của phòng GD-ĐT về khoản thu, sử dụng ngân sách, chấp hành dự toán đã duyệt. Tất cả các khoản thu đều được quản lý qua hồ sơ kế toán. Thực hiện đúng luật ngân sách, công khai tài chính hàng tháng. Có kế hoạch lập chi các khoản quỹ ngay từ đầu năm học. Quản lý tiền mặt đảm bảo an toàn, hồ sơ đúng - đủ - đẹp, áp dụng phần mềm kế toán trong hoạt động. 
   - Thực hiện nghiêm việc báo cáo, thông tin và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên; phát huy dân chủ nội bộ và thông tin đầy đủ tình hình tới cán bộ GV. 
   VI. Chỉ tiêu thi đua 
   Từ các tiêu chí thi đua của PGD: PCGD; chất lượng GD; CSVC và bộ mặt nhà trường; TV-TB, tin học; XD đội ngũ; Công tác quản lý; Thực hiện các cuộc vận động; kết quả các cuộc thi- có tính hệ số hoạt động trọng tâm. Trường đăng kí: 
   - Trường: Tập thể lao động xuất sắc, dẫn đầu bậc Tiểu học của, huyện của tỉnh. Được nhận bằng khen của UBND Tỉnh 
   - Công đoàn, Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc; Nữ công: 2 giỏi 
   - Liên đội: Dẫn đầu liên đội của bậc học trong huyện; Nhận Cờ của Tỉnh đoàn. - 3 tổ chuyên môn: TT Lao động xuất sắc. 
   - Các mặt hoạt động khác: Đều xếp loại A (tốt) 
   - Xây dựng trường 3 mạnh: Chi bộ mạnh – Hội đồng giáo dục mạnh – Hội cha mẹ học sinh mạnh.    

C. Kết luận chung 
   Với các nhiệm vụ trọng tâm: 
   - Tập thể đoàn kết, nhà trường văn hoá, an toàn. 
   - Chất lượng toàn diện dẫn đầu, mũi nhọn HSG, có HSG Quốc gia. 
   - Đổi mới PPGD; Ứng dụng công nghệ thông tin; Đổi mới công tác thư viện thiết bị 
   - Công tác tham mưu xây dựng CSVC, tôn tạo cảnh quan giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ II; đẩy mạnh XHHGD. 
   Bằng các biện pháp cụ thể đã nêu mà cơ bản là: 
   Xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ từ công tác tự phê bình và phê bình. Phát huy tinh thần tự giác sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo của mỗi cán bộ giáo viên vì phong trào nhà trường. Hiệu trưởng gương mẫu, Đảng viên mẫu mực, giáo viên đạt chuẩn và tự trọng; chú trọng công tác động viên khen thưởng. 
   Trường Tiểu học An Bài quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012- 2013
                           
                                                LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 
Tháng 9  :
- Triển khai kế hoạch năm học; xây dựng kế hoạch của các đoàn thể và cá nhân; đăng ký thi đua. Kiện toàn các tổ chức, bộ máy.    
- Đại hội công nhân viên chức
- Kiểm tra nền nếp; khảo sát chất lượng đầu năm.
- Kiểm tra: hồ sơ; KT toàn diện 2 GV; công tác T.Viện đầu năm
- Chuyên đề bồi dưỡng HSG. Chuyên đề câu lạc bộ TPT
- Trường hoàn thiện công tác P.cập; Bàn giao CSVC cho TT và cá nhân.
Tháng 10 :
- KT toàn diện 4 GV, 1 tổ chuyên môn, các tiêu chuẩn trường chuẩn QG; Huyện TT toàn diện trường học.
- Kiểm tra HSG lần 1; KT định kỳ giữa kỳ I.
- Đại hội Liên đội. Kỷ niệm 20/10; hội giảng chào mừng ngày NGVN.
- Chuyên đề, hội giảng GVG cấp trường, cụm trường.
Tháng 11
- Tổ chức các hoạt động chào mừng 20/11.
- Thi tiếng hát T.Anh học sinh TH.
- Đón kiểm tra phổ cập của Phòng Giáo dục.
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên. Khảo sát HSG lần 2; Khảo sát chất lượng HS toàn trường- Bài trắc nghiệm. Kiểm tra chất lượng hoạt động Thiết bị.
- Kiểm tra hồ sơ gv lần 2, thi viết chữ đẹp GV cấp trường.
Tháng 12
- Hội khoẻ phù đổng cấp Huyện.
 - Hội giảng GVG cấp huyện
- Huyện TT trường học; trường kiểm tra 2 giáo viên – 1 tổ chuyên môn
- Ôn tập, kiểm tra định kỳ cuối kỳ I; Sơ kết kỳ I. - Đón Sở Giáo dục kiểm tra phổ cập
- Khảo sát chất lượng học sinh giỏi; Chọn đội tuyển lớp 5.
Tháng 1+2
- Phòng kiểm định học sinh giỏi Khối 5. Thi VSCĐ cấp huyện.
- Hội khoẻ phù đổng cấp tỉnh, hội giảng GVG cấp Tỉnh.
- Trường kiểm tra toàn diện 4 giáo viên. Kiểm tra tài chính, CSVC, thư viện, thiết bị
Tháng 3
- Huyện TT trường học; KT trường chuẩn Q.Gia.
- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II; KT 4 GV; KT hồ sơ lần 3
- Kiểm định học sinh giỏi L3 – L4, thi các môn năng khiếu
- Giao lưu TT, vở sạch chữ đẹp cấp tỉnh
Tháng 4
- Thi giải toán, T.Anh qua mạng cấp Tỉnh.
- Sở KT trường chuẩn Q.Gia.
- Xây dựng kế hoạch số lượng 2012 – 2013
Tháng 5
- Giao lưu toán tuổi thơ cấp Quốc gia
- Ôn tập, hoàn thành chương trình năm học, hoàn thiện hồ sơ HS
- Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II, xét HTCT Tiểu học, xét lên lớp.
- Nhận bàn giao học sinh lớp 1
Tháng 6
- Tổng kết năm học, bình xét thi đua cuối năm
- Kiểm kê tài sản - kiểm tra tài chính lần 2.
- Xây dựng kế hoạch trực hè, phòng chống bão lũ
- Tham quan. 
                                                                                       An Bài, ngày 13 tháng 9 năm 2012 
                                                                                                         Hiệu trưởng 
                                                                                                    (Ký tên, đóng dấu) 

                                                      
                                                            CÁC TIỂU BAN 
   1. Ban thi đua:
- Trưởng ban: đ/c Hoa
- Phó ban: Chủ tịch công đoàn.
- Các uỷ viên: Thuý, V. Hương (PHT); P.Liêm (TPT), B. Hương (TT). 
   2. Ban phổ cập:
- Trưởng ban: Đ/c V. Hương
- Phó ban: Thuý
- Uỷ viên: Diệp, Anh.
- Cộng tác viên: CBGV trong trường 
   3. Cơ sở vật chất:
- Trưởng ban: Hoa
- Phó ban: V. Hương
- Uỷ viên: Vinh, Oanh, Diệp 
   4. Lao động vệ sinh:
- Trưởng ban: V. Hương
- Phó ban: P. liêm
- Uỷ viên: Thương, Thắng, Phượng 
   5. Giáo dục thể chất, hoạt động ngoài giờ
- Trưởng ban: Thuý
- Phó ban: P. Liêm
- Uỷ viên: Loan, B.Nhung, Lan. 
   6. Kiểm tra chuyên môn:
- Trưởng ban: V. Hương
- Phó ban: Thuý
- Uỷ viên: Hoa, Loan, Thương, Luý, B.Hương, N. Hương, Thắng, Đam. 
   7. Công tác chữ thập đỏ:
 - Trưởng ban: Loan
 - Phó ban: P. Liêm 
 - Uỷ viên: Thuý, Diệp
 - Cộng tác viên: Giáo viên chủ nhiệm 
   8. Ban y tế học đường
- Trưởng ban: Diệp
- Phó ban: Đ/c Hoa
- Uỷ viên: Thuý, V. Hương, P. Liêm, Loan.
                                                                                                An Bài, ngày 13 tháng 9 năm 2012 
                                                                                                                   Hiệu trưởng 
                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)


Bùi Thị Hoa
Phản hồi (0)
Hiển thị 0 trong 0 phản hồi  


Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Bán ra
AUD 17919.61
CAD 18064.3
CHF 24375.92
DKK 3816.74
EUR 28100.06
GBP 31809.93
HKD 2924.63
INR 363.47
JPY 211.74
KRW 21.83
KWD 78549.78
MYR 5857.59
NOK 2940.45
RUB 446.25
SAR 6279.46
SEK 2843.21
SGD 17294.56
THB 736.15
USD 22750
Nguồn Vietcombank  
Bình chọn
Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn là:
Học sinh
Giáo viên
Phụ huynh học sinh
Cựu học sinh
Khách

Tên đơn vị: Tiểu học An Bài             

Năm thành lập: 1954

            Địa chỉ: Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

            Điện thoại văn phòng (phòng hiệu trưởng): 0363.867.243

            Email: thanbai@quynhphu.edu.vn

OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang